Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete zistiť Vaše "univerzitné prihlasovacie meno - login" do akademického informačného systému a ďalších univerzitných aplikácií.


kaptcha

Ak Vám aplikácia neoznámi Vaše "univerzitné prihlasovacie meno - login" po vyplnení požadovaných údajov, postupujte podľa pokynov v dokumente:
Získanie univerzitných prihlasovacích údajov a riešenie problémov s ich získaním