Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete nastaviť Vaše "univerzitné heslo" do akademického informačného systému a ďalších univerzitných aplikácií. Nastavenie nového hesla je prístupné len študentom (nie uchádzačom, učiteľom a zamestnancom).
Toto heslo nemôže byť zhodné so sieťovým heslom do siete Eduroam.
Heslo musí mať dĺžku minimálne 10 znakov, obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden špeciálny znak (~`!@#$%^&*()-_+={}[]|\/:;"'<>,.?).kaptcha
Ak Vám aplikácia odmieta vygenerovať/nastaviť nové "univerzitné heslo" po vyplnení požadovaných údajov, postupujte podľa pokynov v dokumente:
Získanie univerzitných prihlasovacích údajov a riešenie problémov s ich získaním