Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete zmeniť Vaše "univerzitné heslo" do akademického informačného systému a ďalších univerzitných aplikácií.
Toto heslo nemôže byť zhodné so sieťovým heslom do siete Eduroam.
Heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden špeciálny znak (~`!@#$%^&*()-_+={}[]|\/:;"'<>,.?).kaptcha
V prípade, že neviete Vaše súčasné heslo:
  - ak ste študent, tak použite aplikáciu: Generovanie nového hesla
  - ak ste učiteľ/zamestnanec, kontaktujte nás na: abakus [zavináč] ku.sk

V prípade technických problémov nás neváhajte KONTAKTOVAŤ e-mailom na adrese: abakus [zavináč] ku.sk