Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete zmeniť heslo do akademického informačného systému a daľších univerzitných aplikácií.
Heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden ne-alfanumerický znak ('.,@!?[]/ ... ).


kaptcha
Ak sa Vám nezmenil obrázok s textom pri viacnásobnom pokuse zmeniť heslo, načítajte znovu celú webovú stránku.