Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete zmeniť Vaše "univerzitné heslo" do akademického informačného systému a ďalších univerzitných aplikácií.
Toto heslo nemôže byť zhodné so sieťovým heslom do siete Eduroam.
Heslo musí mať dĺžku minimálne 10 znakov, obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden špeciálny znak (~`!@#$%^&*()-_+={}[]|\/:;"'<>,.?).kaptcha
V prípade, že neviete Vaše súčasné heslo:
  - ak ste študent, tak použite aplikáciu: Generovanie nového hesla
  - ak ste učiteľ/zamestnanec, kontaktujte nás na: abakus [zavináč] ku.sk

V prípade technických problémov nás neváhajte KONTAKTOVAŤ e-mailom na adrese: abakus [zavináč] ku.sk