Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete nastaviť sieťové heslo do bezdrôtovej siete Eduroam.
Heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden ne-alfanumerický znak ('.,@!?[]/ ... ).


kaptcha
Ak sa Vám nezmenil obrázok s textom pri viacnásobnom pokuse nastaviť heslo, načítajte znovu celú webovú stránku.